Razem ku pełni praw

O koalicji

Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej powstała w listopadzie 2015 roku. Tworzy ją pięć par gejów i lesbijek oraz wspomagające je organizacje pozarządowe i kancelarie prawne. Celem Koalicji jest doprowadzenie do wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka historycznego wyroku, który zobowiąże Polskę do przyjęcia przepisów umożliwiających parom osób tej samej płci zawieranie związków partnerskich lub małżeństw.

Koalicja krok po kroku

Celem Koalicji jest doprowadzenie do wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka historycznego wyroku, który zobowiąże Polskę do przyjęcia przepisów umożliwiających parom osób tej samej płci zawieranie związków partnerskich lub małżeństw. W tym celu wszystkie pary tworzące Koalicję podjęły próbę zawarcia związku małżeńskiego na podstawie obowiązującego w Polsce prawa. Zobacz jak to wygląda krok po kroku i na jakim etapie teraz jesteśmy.

Urząd Stanu Cywilnego

  1. Wszystkie pary złożyły w Urzędzie Stanu Cywilnego dokument potwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa.
  2. W przypadku każdej pary Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia dokumentu.

Sąd rejonowy

  1. Wszystkie pary złożyły wniosek do sądu rejonowego w celu rozstrzygnięcia czy przyczyny odmowy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego były uzasadnione.
  2. W przypadku każdej pary sąd rejonowy wydał niekorzystne rozstrzygnięcie, tzn. uznał, że odmowa przyjęcia dokumentu przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego była uzasadniona prawnie.

Sąd okręgowy

  1. Wszystkie pary wniosły do sądu okręgowego apelację od wyroku sądu rejonowego.
  2. W przypadku każdej pary sąd okręgowy wydaj niekorzystne rozstrzygnięcie podtrzymując decyzję sądu rejonowego.

Trybunał Konstytucyjny

  1. Wszystkie pary wniosły skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego.
  2. Czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

  1. Wszystkie pary wniosły skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
  2. Czekamy na rozpoznanie skargi przez Trybunał. Skarga zostanie rozpatrzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w przeciągu 4 do 5 lat. W sytuacji stwierdzenia przez Trybunał naruszenia praw człowieka przez państwo polskie wydany zostanie wyrok nakazujący Polsce przyjęcie ustawy o związkach partnerskich i/lub równości małżeńskiej.

Pary

Grzegorz i Krzysztof

Grzegorz i Krzysztof urodzili się w Polsce na początku lat 80-tych. Grzegorz jest z wykształcenia polonistą, ale pracuje w liniach lotniczych. Ma na swoim koncie powieść „Pierwsze słyszę” o związku dwóch gejów w kryzysie. Krzysztof jest edukatorem i jako trener prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne. Jest związany z Fundacją RÓWNOŚĆ.INFO. Mieszkają w Warszawie. W związku są od 13 lat. Dla obu jest to pierwszy związek i jak mówią „mamy nadzieję, że jedyny”. Zainteresowania i temperamenty mają różne, ale łączą ich wspólne wartości, takie jak miłość, równość, różnorodność, solidarność, wolność oraz prawa człowieka.

Grzegorz i Krzysztof o swoim udziale w Koalicji:

Zdecydowaliśmy się wziąć udział w Koalicji, bo chcemy, żeby wszystkie osoby – niezależnie od ich orientacji seksualnej – mogły żyć godnie, w poczuciu bezpieczeństwa, były traktowane równo i sprawiedliwie. Walczymy o nasze prawa, bo potrzebujemy od państwa gwarancji bezpieczeństwa w sprawach fundamentalnych dla funkcjonowania naszej rodziny. W litygacji widzimy szansę na to, aby Polska zobaczyła, że zmuszanie par osób tej samej płci do życia na tzw. kocią łapę jest bezdusznym odbieraniem im prawa do życia w poczuciu bezpieczeństwa

Barbara i Cecylia urodziły się w 1987 roku w Łodzi, gdzie nadal mieszkają. Jak mówią same o sobie są „lokalnymi patriotkami” dumnymi ze swojego miasta. Obie mają wykształcenie wyższe. Barbara jest z wykształcenia fizjoterapeutką, Cecylia – psycholożką. Pierwsza z nich pracuje na stanowisku trenerki oraz sprzedawczyni
w heath clubie, druga w korporacji. Na pytanie o długość związku odpowiadają – „Od 4 lat tworzymy rodziną wliczając w nią 3 koty i psa”. Wspólnie dzielą swoje pasje. Barbara uwielbia gotowanie, koty i teatr. Uprawia sport i gdy tylko jest to możliwe zwiedza Polskę. Cecylia interesuje się dekoratorstwem i ogrodnictwem. Tam, gdzie jest słychać towarzyszącą jej muzykę.

Barbara i Cecylia o swoim udziale w Koalicji:

„Dążymy do równości, aby żyć godnie i czuć się pełnoprawnymi obywatelkami Polski, którą tak bardzo kochamy. Chcemy być rodziną nie tylko w oczach bliskich, ale także w obliczu prawa”

Michał jest z wykształcenia fizykiem. Pracuje w radiu i wykłada na uczelni. Jest pasjonatem nowych technologii i chętnie testuje innowacyjne rozwiązania. Wojtek ukończył studia ekonomiczne. Od lat pracuje jako urzędnik samorządowy zajmując się planowaniem strategicznym rozwoju miasta. Poznali się przez wspólnych znajomych i są ze sobą od 13 lat. Wiele razem podróżują, najchętniej koleją. Łączy ich też zamiłowanie do płyt winylowych, których mają sporą kolekcję. Obaj uczestniczą w lokalnym życiu społecznym miasta i osiedla biorąc udział w konsultacjach i współpracując z ruchami miejskimi.

Michał i Wojtek o swoim udziale w Koalicji:

Idee równości i sprawiedliwości społecznej są nam niezwykle bliskie. Dlatego z równym zapałem idziemy na Marsz Równości i uczestniczymy w akcjach na rzecz praw kobiet czy obrony demokracji. Także dlatego zdecydowaliśmy się działać na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej. Być może nie będzie nam dane dożyć zmian na lepsze w Polsce, zależy nam jednak na tym, aby przyszłe pokolenia nie musiały już tak walczyć o godność i równe prawa. Nie chcemy formalizować związku za granicą. Jesteśmy patriotami, tu jest nasze miejsce i tu chcemy wziąć ślub.

Prawnicy i prawniczki

Koalicję na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej tworzą prawnicy i prawniczki reprezetucjący kancelarie prawnicze i organizacje pozarządowe.

r. pr. Marcin Górski (Tataj Górki Adwokaci)

Radca prawny, dr nauk prawnych, partner w Tataj Górski Adwokaci sp. partnerskiej adwokatów i radców prawnych w Łodzi, członek Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawny, adiunkt, wykładowca akademicki.

adw. Paweł Knut (Kampania Przeciw Homofobii)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Ukończył również psychologię i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zarządu Kampanii Przeciw Homofobii. Koordynator Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii. Koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej. Członek Komisji Ekspertów przy Krajowym Mechanizmie Prewencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Należy również do Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Autor szeregu publikacji na temat sytuacji społeczno – prawnej osób LGBT w Polsce.

Krystian Legierski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW w University of Florida Levin College of Law. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Radny Rady m.st. Warszawy w kadencji 2010 – 2014Członek Rady Programowej Polskiego Radia z nadania KRRiT w kadencji 2014 – 2018. Współzałożyciel Fundacji “Panoptykon”.

adw. Małgorzata Mączka-Pacholak (Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy)

Z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UW. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Adwokatka z Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2017 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest członkinią Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Była również prawniczką w Programie Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

adw. Paweł Wojciech Osik (Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy)

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie. Partner w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przewodniczący Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Wcześniej współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa karnego, ochrony praw człowieka, problematyki rozliczeń z przeszłością.

adw. Mikołaj Pietrzak (Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Posiada dyplom Cambridge University Certificate in English and European Law. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2010-2016 był Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Laureat nagrody im. Edwarda Wende. Jeden z założycieli oraz członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Członek międzynarodowych prawniczych organizacji takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w USA oraz Legal Experts Advisory Panel FTI. Do 2014 r. był członkiem Perren Buildings Chambers z siedzibą w Londynie.  W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. Koordynował program „Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością” prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Uczestniczył w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wielokrotnie stawał również przed Sądem Najwyższym. Wpisany na stałą listę obrońców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

Dorota Pudzianowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

Doktor nauk prawnych, socjolog, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW.  Od 2006 r. współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie odpowiada za program prawny zajmujący się sprawami z zakresu dyskryminacji. W latach 2008-2012 była zastępcą członka Zarządu Agencji Praw Podstawowych UE, a obecnie jest członkiem sieci ekspertów tej organizacji. Współpracowała również jako ekspertka z zakresu problematyki dyskryminacji i obywatelstwa z Radą Europy, Komisją Europejską oraz kancelarią Shearman&Sterling LLP. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu praw człowieka, w tym współautorką obszernego raportu pt. „Combating sexual orientation discrimination in the European Union”.

dr Krzysztof Śmiszek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego)

Prawnik, pomysłodawca, współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – ogólnopolskiego stowarzyszenia prawników i prawniczek działających na rzecz praw człowieka i niedyskryminacji. W latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET. Od stycznia 2011 r. pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Członek zespołu eksperckiego Krajowego Punktu Kontaktowego Agencji Praw Podstawowych UE. Trener praw człowieka Rady Europy w ramach programu HELP Rady Europy. Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji.

Organizacje

Kampania Przeciw Homofobii 

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) to założona w 2001 roku ogólnopolska organizacja pozarządowa zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. KPH działa na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich  poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych, organizacje ogólnopolskich kampanii społecznych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego.

Miłość nie Wyklucza

Miłość nie Wyklucza (MNW) to założona w 2009 roku organizacja pozarządowa działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Celem stowarzyszenia jest umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Działania MNW mają charakter długofalowy i skupiają się na budowaniu silnej i solidarnej społeczności, skupiającej zarówno organizacje i osoby LGBT+, jak i ich sojuszniczki i sojuszników.

Finansowanie

Pierwsze działania Koalicji finansowane były z projektu „Równość Małżeńska dla Wszystkich” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w ramach programu Obywatele dla Demokracji i współfinansowanego z Funduszy EOG.

Po zakończeniu projektu stanęliśmy przed koniecznością znalezienia finansowania na dalsze działania, w tym na opłacenie: kosztów wysyłki pism w trakcie postępowań, kosztów dojazdów naszych prawników na rozprawy sądowe, wynagrodzeń dla współpracujących z nami grafików, fotografów oraz tłumaczy, kosztów organizacji konferencji prasowych, kosztów ewentualnego wyjazdu prawników i par na rozprawę do Strasburga.

W sierpniu 2016 r. zwróciliśmy się do społeczności osób LGBT oraz ich sojuszników i sojuszniczek o wsparcie działań poprzez zbiórkę w serwisie Pomagam.pl. W ciągu 48 godzin zebraliśmy prawie 16 tys. zł. Była to jedna z najszybszych i największych akcji crowdfundingowych na rzecz osób LGBT w Polsce.